David Small: Stitches

Trevor reviews David Small's new graphic novel Stitches.